ACO Self®

ACO EuroSelf® - žlab, délka 0,5m

ACO EuroSelf® - žlab dlouhý 0,5m s pozinkovaným nebo litinovým roštem

ACO EuroSelf® - žlab, délka 1m, s předtvarováním

ACO EuroSelf® - žlab dlouhý 1m, s předtvarováním pro spodní odtok DN100

ACO EuroSelf® - žlab, délka 1m, spodní odtok

ACO EuroSelf® - žlab dlouhý 1m s nátrubkem pro spodní odtok

ACO EuroSelf® - vpust

ACO EuroSelf® - vpust jednodílná s košem na nečistoty z pozinkovaného plechu

ACO EuroSelf® - čelo s nátrubkem

ACO EuroSelf® - čelo s nátrubkem DN100

ACO SELF® mini - žlab, délka 0,5m s předtvarováním

ACO SELF® mini - žlab dlouhý 0,5m s nízkou stavební výškou a s předtvarováním pro svislý odtok DN80 / DN100

ACO SELF® mini - žlab, délka 1m

ACO SELF® mini - žlab dlouhý 1m s nízkou stavební výškou

ACO SELF® maxi - žlab, délka 1m

ACO SELF® maxi - žlab dlouhý 1m, jehož světlá šířka je 15cm

ACO EuroSelf® - detaily uložení

detail uložení - dlažba

detail uložení - živice

detail uložení - beton